Casestudy 1 ‘De Nieuwe Weerdjes Revisited’ van start – t/m december 2018

In juni 2018 zijn we van start gegaan met de 1e van 4 casestudy’s. Hierin staat project De Nieuwe Weerdjes in Arnhem Centraal (EX 76-258) centraal. Deze casestudy, in opdracht van- en in samenwerking met gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal,¬†betreft een verdiepend ontwerpend onderzoek het experimentele woningbouwproject De Nieuwe Weerdjes in de zuidelijke binnenstad van …

Fase 1 afgerond – voorbereiden van het vervolg

Eind februari 2018 hebben we de eerste fase van het onderzoek afgerond in de vorm van een verkenning. Deze fase, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, was gericht op een inventarisatie van de daadwerkelijk gerealiseerde en bestaande projecten binnen dit programma. De 64 projecten die we tot op heden hebben kunnen identificeren …