We hebben het goede nieuws ontvangen dat we zijn geselecteerd voor de volgende ronde van de prijsvraag Panorama Lokaal van de Rijksbouwmeester: Panorama Mosterdhof! De jury heeft vertrouwen in ons ontwerpteam, bestaande uit Barzilay+Ferwerda, Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten, Diep en Endule.

Vanaf vandaag gaan we voor en met de coalitie en bewoners aan de slag met een vernieuwingsplan voor de bijzondere ‘70s Experimentele Woningbouw buurt De Mosterdhof in Westervoort.

© Ruben Ferwerda

Informatie van de prijsvraag-uitschrijver:

De wijk Mosterdhof in Westervoort heeft na de bouw het Rijkspredicaat ‘Experimentele Woningbouw’ gekregen, een eretitel voor vernieuwingen die in de jaren 70 bijdroegen aan een betere woonkwaliteit. In dit geval ging het om het combineren van eengezins- en seniorenwoningen en het scheiden van voetgangersgebied en rijverkeer. De trots en de nieuwsgierigheid uit de beginjaren zijn op de achtergrond geraakt. Veel bewoners wonen er nog met plezier, maar er is inmiddels veel veranderd.

De wijk en woningen zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. Het autobezit is enorm toegenomen, wat goed te zien is in het straatbeeld. De openbare ruimte stamt grotendeels nog uit de jaren zeventig en is echt aan revitalisering toe. En dat geldt ook voor de verduurzaming en het aanzicht van woningen. De wijk ligt prominent achter de dijk aan de IJssel, maar wijk en de prachtige landschappen van de uiterwaarden zijn gescheiden werelden.

Er gebeurt al veel in de wijk om de leefbaarheid te vergroten. De gemeente heeft samen met bewoners en andere wijkpartijen het  Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2030 opgesteld, waarin het toekomstbeeld van de wijk wordt beschreven. Dit plan is het vertrekpunt voor deze prijsvraag.


coalitie
Gemeente Westervoort 
Vereniging van Wijkeigenaren Mosterdhof (in oprichting)
Woningcorporatie Vivare
Waterschap Rijn en IJssel
Energiebespaarhuis.nl
Han van Ardenne Architects
Provincie Gelderland
Rivierklimaatpark IJsselpoort

jury

Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Han van Ardenne, ontwerper van de Mosterdhof 
JaapJan Berg, publicist, moderator en onderzoeker, Bergplaats 
Ton Fransen, Vereniging van Wijk Mosterdhof (in oprichting)
Anke van Hal, hoogleraar duurzaamheid Nyenrode Business Universiteit

team 1
Dingeman Deijs, Dingeman Deijs Architects
Dennis Koek, Dingeman Deijs Architects
Patrick Mc Cabe, REDscape Landscape Urbanism
Bas Poppe, REDscape Landscape Urbanism

team 2
Marcel Barzilay, Barzilay+Ferwerda
Ruben Ferwerda, Barzilay+Ferwerda
Harm Veenenbos, Veenenbos en Bosch
Sjoerd Klijn Velderman, Endule
Petra Hofman, Diep
Gino Hofman, Diep
Rens Rutter, Veenenbos en Bosch

team 3
Guido IJntema, Buro SRO – Arnhem
Peter Groot, H2A
Berry Kessels, Wijkontwikkelaar & Moderator
Lars Schothuis, Buro SRO
Edwin Verdurmen, Studio Earth

Opgave

De kern van de opgave is de leefbaarheid te vergroten door samenhangende oplossingen te vinden voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof. Deze uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Ontwerpteams wordt gevraagd om – op hoofdlijnen – een integrale visie en scenario te maken, waarin de opgaven van klimaat en energie worden verbonden met de herinrichting van de buurt en het buitengebied. Ook wordt om praktische handreikingen gevraagd voor het toekomstbestendig maken van de woningen. Dit plan moet aansluiten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Aan de deelnemende ontwerpteams wordt gevraagd om: 

een visie op de langere termijn waarin de opgaven van klimaat en energie worden verbonden met elkaar en gekoppeld aan de herinrichtingsopgave van buurt en buitengebied; een visualisatie van het scenario op de schaal van de wijk en de directe woonomgeving tot circa 2030 in de vorm van een plankaart, een strategie voor interventies en beelden op ooghoogte; een gereedschapskist met praktische handreikingen, waarmee bewoners en ook andere partijen snel aan de slag kunnen.

De coalitie

De gemeente Westervoort schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met Vereniging van Wijkeigenaren Mosterdhof (in oprichting) , Woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects, Provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort. Met veel bewoners van de Mosterdhof wordt nauw samengewerkt in zogenaamde wijktafels. “Door deelname aan Panorama Lokaal hopen wij de ontwikkelingen die we gezamenlijk voor ogen hebben te versnellen. Wij willen van de Mosterdhof weer een wijk maken waar we trots op zijn. Toekomstbestendig, met de IJsseluiterwaarden als recreatief uitloopgebied.”

Integraal ontwerpen en slim combineren

Er zijn heel veel urgente opgaven in deze wijk en de gebieden er omheen. Met Panorama Nederland als inspiratiebron voor deze prijsvraag staat niet het ‘moeten’ centraal, maar zoeken we naar de mogelijkheden en naar een gedeeld verlangen als motor voor verandering. Met de inzet van ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel zijn voor welkome structurele verbeteringen in de toekomst: rijker, schoner en hechter. Panorama Lokaal doet een beroep op creativiteit, verbeeldingskracht en realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de wijk, het buitengebied en de bewoners, bezoekers en ondernemers.

bron: https://panoramalokaal.nl/locaties/mosterdhof