Vandaag kreeg de casestudy in Arnhem een officiële afronding met de gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal. We presenteerden het verhaal over het verleden en veranderingen van De Nieuwe Weerdjes, als experimenteel woningbouwproject, maar ook mogelijke toekomstscenario’s. Na de presentatie gingen vertegenwoordigers van de gemeente en de woningbouwvereniging in op wat dit bijzondere stukje Arnhem betekent voor de hedendaagse ontwikkelingen. De bijeenkomst werd afgerond met de overhandiging van het casestudy-rapport aan wethouder Hans de Vroome, portefeuillehouder van Project binnenstad Arnhem en Jolanda Donderwinkel, manager Volkshuisvesting Portaal.

Woensdag 18 september 2019 | Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem

Tijd | 12.45 uur (inloop), 13.00 uur (aanvang), 15.00 uur (einde) | Toegang | gratis

Eén miljoen woningen realiseren tot 2030: een enorme woningbouwopgave die ons de komende jaren te wachten zou staan. We zullen naarstig op zoek moeten gaan naar ruimte om dit te kunnen bewerkstelligen. Het is niet voor het eerst dat we voor een dergelijke opgave staan: in de jaren ’60 en ’70 realiseerde men nog zo’n 100.000 woningen, per jaar! We danken ca. 25% van de huidige Nederlandse woningvoorraad dan ook aan deze periode. Het overgrote deel van de woningen uit deze tijd is gerealiseerd op uitbreidingslocaties van steden en groeikernen en is nu gelegen in stadsrandzones. Toch is ook een aanzienlijk aantal woningen in binnensteden gerealiseerd in het kader van de stadsvernieuwing om zo verkrotting tegen te gaan. De uitdaging was erin gelegen om het wonen in de binnenstad, te midden van alle andere functies, bereikbaar en betaalbaar te maken. Daarvoor werd ook naar experimentele (ontwerp)oplossingen gezocht om hoge woningdichtheden te verbinden aan een sociaal woningbouwprogramma. Het bijzondere woondek-complex De Nieuwe Weerdjes aan de Molenkom van architectenbureau Van den Broek en Bakema betreft zo’n experiment en staat deze middag centraal.

Het complex met woningen, bedrijfsruimten en een parkeergarage, ook wel bekend als de Molenkom, gelegen in de zuidelijke binnenstad van Arnhem, werd opgeleverd in ’78. Het plan verkreeg het predicaat ‘Experimentele Woningbouw’, een programma van de overheid om in de woningbouwpraktijk innovatie te ontlokken op het gebied van ‘woning’, ‘woonvorm’ en ‘woonomgeving’. Circa 40 jaar na dato bekijken architect Marcel Barzilay en stedenbouwkundig ontwerper Ruben Ferwerda, van bureau Barzilay+Ferwerda, het experiment opnieuw in het kader van hun onderzoeksprogramma ‘Experimentele

Woningbouw ’68-’80 Revisited’. Deze middag vertellen zij het verhaal van de bijzondere participatieve totstandkoming van dit plan en delen zij de uitkomsten van hun casestudy naar De Nieuwe Weerdjes met het publiek. Ze vragen vakgenoten en oud-betrokkenen hierop te reflecteren. Barzilay en Ferwerda zullen ingaan op vragen als: hoe is het plan oorspronkelijk bedoeld, hoe is het veranderd tot aan nu en hoe zou het complex zich in de toekomst kunnen handhaven? Maar ook: welke lessen leert het experiment ons voor de actuele woningbouwopgave?