Tijdens de Dag van de Architectuur Arnhem worden diverse rondleidingen verspreid over stadsvernieuwingslocaties in de zuidelijke binnenstad georganiseerd. Via informatiepunten en rondleidingen op een vijftal locaties lichten architecten en stedenbouwkundigen specifieke ontwikkelingen zelf toe. Barzilay+Ferwerda verzorgde zaterdag 15 juni twee rondleidingen over het experimentele stadsvernieuwing- en tevens woondekcomplex De Nieuwe Weerdjes.

Tijdens de rondgang vanuit Rozet, over de loopbrug het woondek op en door de parkeergarage naar de omringende blokken, gaf Marcel Barzilay uitleg over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de stadsvernieuwingsproject. Hierbij werd gedeeld vanuit de casestudy die we begin 2018 hebben afgerond naar het verleden van het project en veranderingen tot heden. Met de gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal werden toen ook toekomstscenario’s voor het complex verkend.

Bericht van een deelnemer op LinkedIn: