Onderzoekers

“Wij werken vanuit een ideële overtuiging aan een rechtvaardige stad, met solidariteit en duurzaamheid als grondbeginselen. We hebben een groot hart voor kwaliteit in ’het gewone’ en ogenschijnlijk doodnormale woonomgevingen met hun inwoners.” 

Barzilay+Ferwerda VOF is in 2018 door architect Marcel Barzilay en stedenbouwkundig ontwerper Ruben Ferwerda opgericht. Ze zijn gespecialiseerd in architectuur, stedenbouw en openbare ruimte uit de experimentele en geëngageerde jaren ’70. Die affiniteit is ontstaan vanuit een fascinatie doordat zij beiden ‘kinderen van een 70’s woonerfwijk’ zijn.

Zij waren initiatiefnemers van het onderzoek Verkenning Experimentele Woningbouw met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hieruit is met Nai010 uitgevers de publicatie ‘Experimentele Woningbouw ’68-’80 in Nederland’ voortgekomen, alsmede het vervolgonderzoek ‘Experimentele Woningbouw 1968-1980 Revisited’. Sindsdien staan zij bekend als experts rondom dit onderwerp en werken zij aan wijkvernieuwing en woningverbetering in Post-65 wijken. In 2020 wonnen zij de prijsvraag Panorama Lokaal van het College van Rijksadviseurs, locatie Mosterdhof Westervoort.

In 2018 vestigden zij zich op het Zwitsal-terrein binnen de Kanaalzone van Apeldoorn. Van 2019 tot 2022 werkten zij vanuit het ACEC-gebouw in de Apeldoornse binnenstad. Sinds augustus 2022 zijn zij weer terug op het Zwitsal-terrein, met een eigen atelier binnen de coöperatie Element Plek. Op deze bruisende locatie houden ook enkele van hun netwerkpartners kantoor.

Per 1 juli 2024 gaan Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda afzonderlijk verder. Daarmee komt er een einde aan Barzilay+Ferwerda VOF.

Waarom wij? Een fascinatie en frustratie.

Als kinderen van de jaren ’70 en ‘80, opgegroeid aan een woonerf – in de wijk Gerenbroek in groeistad Zwolle en wijk De Maten in Apeldoorn – hebben we een fascinatie voor deze woonmilieus en de creatieve periode in de architectuur en stedenbouw, die de jaren ‘70 op het gebied van experimenteren vormde.

Tegelijkertijd bemerken we een persoonlijke frustratie jegens de huidige seriematige woningbouw met een – naar onze mening – arme architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit. Hoewel er geadverteerd wordt met keuzevrijheid en mogelijkheden tot personaliseren zien we vergaande standaardisering van de plattegrond en woonomgeving, nu de woningbouw aan de markt wordt overgelaten.

Naar onze mening leidt deze winstoptimalisatie leidt tot een verschraling van het aanbod en wordt er geen oplossing geboden voor de actuele ontwerpopgave. We willen dan ook graag een alternatief voor de huidige praktijk presenteren en geloven dat er een rijke bron zit in de architectuur en stedenbouw uit de jaren ’70 en met name dit experimentele rijksprogramma.

Wij zijn van mening dat er binnen de gerealiseerde projecten in dit programma juist voorbeelden voor een experimentele toekomst voor het oprapen liggen. Kijkend naar de doelstellingen en thema’s waarmee destijds werd geëxperimenteerd, is het raadzaam om eerst na te gaan wat de resultaten zijn geweest uit dit programma, alvorens nieuwe experimenten worden gestart. Niet eerder was een retrospectief overzicht gemaakt van alle projecten of onderzocht wat de invloed en waarde is geweest van het gehele programma. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan.

Bio

Ir. Marcel Barzilay

architect BNA

Ir. Marcel Barzilay (1977) groeide op in de jaren zeventig bloemkoolwijk Gerenbroek in Zwolle-Zuid. 

Marcel is architect, afgestudeerd in restauratie en hergebruik op een transformatie van cultureel centrum De Lindenberg Nijmegen uit 1972, aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Na zijn studie werkte hij als architect in Namibië en Twente aan een breed scala van projecten: van woningbouw tot onderwijs- en zorggebouwen. En van interieur tot aan stedenbouwkundige plannen. Vanuit zijn eigen bureau MB/a (2016) werkte hij onder meer aan diverse woningrenovaties en het interieur van het Cubicus-gebouw van de Universiteit Twente. In 2017 ontstond het idee om onderzoek te doen naar de regeling Predicaat Experimentele Woningbouw. In zijn zoektocht naar samenwerkingspartners ontmoette hij Ruben; het begin van deze samenwerking die later vorm kreeg als VOF Barzilay+Ferwerda

Ruben Ferwerda, MA

stedenbouwkundig ontwerper, docent/onderzoeker Saxion hogeschool

Ruben Ferwerda, MA (1986) groeide op in de Apeldoornse jaren zeventig bloemkoolwijk De Maten. 

Ruben is stedenbouwkundig ontwerper en studeerde cum laude af bij Saxion op een door hem ontwikkeld instrumentarium voor narratieve stedenbouw en een toekomstvisie voor de Brennero-regio. Hij richtte in 2015 studio URBEN. Ruben verdiepte zich vervolgens in ontwerpend onderzoek bij de Master Design aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, waar hij zijn MA-titel in 2018 behaalde met de thesis ‘Urgent Urbanism’ over de praktijk van stedenbouw in crisissituaties d.m.v. Design Thinking. Sinds 2011 is hij werkzaam als docent / onderzoeker bij de Bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van Saxion en sinds 2019 ook bij de Master Architectuur van ArtEZ. Hij heeft tevens een brede internationale onderwijservaring en was te gast bij diverse buitenlandse universiteiten.