Onderzoekers

Wij, Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda, een architect en een stedenbouwkundig ontwerper, tevens docent en onderzoeker, hebben elkaar gevonden als samenwerkingspartners in dit onderzoek en ons verenigd als VOF Barzilay+Ferwerda. Omdat het te onderzoeken programma Experimentele Woningbouw zowel de woning, de woonvorm als woonomgeving als onderwerp voor experimenten had ligt deze disciplinaire aanvulling voor de hand.

Waarom wij? Een fascinatie en frustratie.

Als kinderen van de jaren ’70 en ‘80, opgegroeid aan een woonerf – in de wijk Gerenbroek in groeistad Zwolle en wijk De Maten in Apeldoorn – hebben we een fascinatie voor deze woonmilieus en de creatieve periode in de architectuur en stedenbouw, die de jaren ‘70 op het gebied van experimenteren vormde.

Tegelijkertijd bemerken we een persoonlijke frustratie jegens de huidige seriematige woningbouw met een – naar onze mening – arme architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit. Hoewel er geadverteerd wordt met keuzevrijheid en mogelijkheden tot personaliseren zien we vergaande standaardisering van de plattegrond en woonomgeving, nu de woningbouw aan de markt wordt overgelaten.

Naar onze mening leidt deze winstoptimalisatie leidt tot een verschraling van het aanbod en wordt er geen oplossing geboden voor de actuele ontwerpopgave. We willen dan ook graag een alternatief voor de huidige praktijk presenteren en geloven dat er een rijke bron zit in de architectuur en stedenbouw uit de jaren ’70 en met name dit experimentele rijksprogramma.

Wij zijn van mening dat er binnen de gerealiseerde projecten in dit programma juist voorbeelden voor een experimentele toekomst voor het oprapen liggen. Kijkend naar de doelstellingen en thema’s waarmee destijds werd geëxperimenteerd, is het raadzaam om eerst na te gaan wat de resultaten zijn geweest uit dit programma, alvorens nieuwe experimenten worden gestart. Niet eerder is een retrospectief overzicht gemaakt van alle projecten of onderzocht wat de invloed en waarde is geweest van het gehele programma. Daar is het nu de tijd voor.

Bio

Ir. Marcel Barzilay

architect BNA

Marcel Barzilay (1977) groeide op in de jaren zeventig bloemkoolwijk Gerenbroek in Zwolle-Zuid. Hij is architect, afgestudeerd in restauratie en hergebruik op een transformatie van cultureel centrum De Lindenberg Nijmegen uit 1972 aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Na zijn studie werkte hij als architect in Namibië en Twente, aan een breed scala van projecten: van woningbouw tot onderwijs- en zorggebouwen en van interieur tot aan stedenbouwkundige plannen. In 2016 richtte hij het bureau MB/a op, vanwaar hij onder meer het interieur vernieuwd heeft van het structuralistische gebouw Cubicus van de Universiteit Twente uit 1973.

 

Ruben Ferwerda, MA

stedenbouwkundig ontwerper, docent/onderzoeker Saxion hogeschool

Ruben Ferwerda (1986) groeide op in de Apeldoornse jaren zeventig bloemkoolwijk De Maten. Hij is stedenbouwkundig ontwerper en studeerde cum laude af bij Saxion op een door hem ontwikkeld instrumentarium voor narratieve stedenbouw en een toekomstvisie voor de Brennero-regio. Ruben verdiepte zich in ontwerpend onderzoek bij de Master Design aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, waar hij zijn MA-titel in 2018 behaalde met de thesis ‘Urgent Urbanism’ over de praktijk van stedenbouw in crisissituaties. Sinds 2011 is hij werkzaam als docent/onderzoeker aan Saxion bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Stedenbouwkundig Ontwerpen. In 2015 richtte hij studio URBEN Urbanism & Design Research op.