EX 68-023 Middelburg, De Meander

Architektenbureau Berghoef, Hondius en Lamers, 1968-1970

    • Vernieuwing middelhoogbouw

architect Architektenbureau Berghoef, Hondius en Lamers te Aalsmeer
opdrachtgever gemeente Middelburg
realisatie 1968 – 1970
adres Meanderlaan, Middelburg programma 252 woningwetwoningen

Beschrijving van het plan
De Meander is een appartementengebouw met 252 woningen. Het is gebouwd in 1970 en is tot op heden het grootste aaneengesloten woongebouw van Middelburg.

Het plan is ontworpen door architect J.F. Berghoef, bekend van de eerdere Amsterdamse naoorlogse woningbouwprojecten Amstelhof (1952) en Slotenhof (1957). Het gebouw staat in de eerste fase van de uitbreidingswijk Dauwendaele, die nog opgezet was volgens wederopbouw-principes met keuzeplanwoningen. In het bestemmingsplan waren 2 lange galerij ats opgenomen als randbebouwing, uitkijkend over de polder. De adviescommissie was kritisch op de lengte van het gebouw en de horizonvervuiling voor het stadsbeeld van Middelburg.

Het gebouw telt zes woonlagen en heeft een totale aaneengesloten lengte van bijna 400 meter. Het gebouw is een overgangsvariant wat betreft de vernieuwing van de woningbouw. In dit project werd gepoogd aanpassingen te doen aan een standaard galerij at met centraal trappenhuis middels bijzondere ontsluitingsvormen. Daarnaast werd er een mix nagestreefd met diverse woningtypologieën.

Middels een buitenstraat op de eerste verdieping zijn de appartementen op de eerste en tweede verdieping toegankelijk . Een afgesloten galerijstraat op de 4e verdieping maakt de appartementen op de 3e 4e en 5e verdieping toegankelijk. Op de begane grond liggen eveneens appartementen en enkele maissonettes die toegankelijk zijn via een gang. Aan deze gangen en galerijstraten zijn op elke verdieping bergingen gesitueerd.

Reden van predicering
De wijze van het verlenen van toegang aan woningen in een galerij at staat centraal in dit plan. De indeling van de woningen
was niet experimenteel. De elementen die door de Adviescommissie experimenteel werden bevonden waren:
— de toepassing van een galerijstraat op garage-boxen en rijwielbergingen als toegang tot de eerste, tweede en derde woonlaag;
— de toepassing van een (deels met glas, deels door bergingen)
van de buitenlucht afgeschermde galerij op de vijfde woonlaag, als toegang tot de woningen op de vierde, vijfde en zesde laag;
— eigen voordeuren voor de meeste woningen aan deze beide galerijen; — bergingen voor elke woning in de directe nabijheid van die voordeuren; — zodanig ontwerp van de woningen op galerij-niveau dat er geen leefruimten direct aan de galerij grenzen.

68023-gevels-dsn