EX 69-039 Westerbork, Borkeres

H. Morshuis, 1970-1972

    • Vernieuwende woonomgeving

architect H. Morshuis, Hoogeveen
opdrachtgever gemeente Westerbork
realisatie 1970 – 1972
adres Hietkampen, Perkenslag, Westerbork
programma 36 woningen in 3 typen

Beschrijving van het plan
Dit plan is een reactie op de standaard keuzeplanwoningen en de stempeluitbreidingen die aan de rand van veel plattelandsdorpen in de jaren ‘60 verschenen. Zo ook in Westerbork, een Esdorp in Midden- Drenthe. In de jaren ‘50 was de eerste uitbreiding nog kleinschalig, aanhakend op de bestaande structuur. De wijk gepland in de jaren ‘60 had een orthogonale stempelstructuur.
Het ontwerp omvatte in eerste instantie 36 woningen in 3 typen, bedoeld als particuliere premiebouw voor de verhuur, als eerste fase van een groter stedenbouwkundig plan.
Het betreft een tweebeukig eengezinshuis, met drie (type A) of vier slaapkamers (type B&C). De ene beuk is maar één laag met een auwe lessenaarskap, met de woonkamer en keuken en evt. de berging. De andere beuk met auwe kap in de andere richting, bestaat uit twee lagen en kent een exibele indeling. Via een – net uit het midden gepositioneerde – halve bordestrap is de beuk in tweeën gedeeld, zodat een grotere en kleinere kamer ontstaat. Vanaf het bordes van de trap ligt een halve verdieping naar beneden het toilet en een washok en een halve verdieping naar boven de badkamer. Over de lengte van het huis tussen de twee beuken ligt een balkon.
In de toelichting wordt gewezen op de exibiliteit van het gebruik van de kamers in de 2-laagse beuk: ouders kunnen kiezen beneden dan wel boven te slapen, wat òf een kinderdomein boven oplevert of maximale privacy voor de ouders.
De woningen kunnen op verschillende manieren worden geschakeld.
In de stedenbouwkundige opzet van het plan is een zeer ruime verkaveling getekend, met groepjes woningen, die aandoen als een traditionele es, aan een meanderende straat. Het gehele plan wordt doorkruist door een verkeerslus.

Reden van predicering
Het plan leent zich, in verband met de schaal (hoogte) van de bebouwing en de schakelingen die mogelijk zijn, naar het oordeel van de adviescommissie bijzonder goed voor dorpsbebouwing. Er was veel waardering voor het stedenbouwkundige plan, dat ze eveneens goed vond passen voor uitbreidingen in de ‘dorpse sfeer’.
De commissie had wel veel vraagtekens bij de nanciële haalbaarheid van het plan. Ook vond ze het geheel wel erg ruim opgezet en de inrichting behoefte ook nog extra aandacht. Bij een herhaling van het plan zou een meer verdichte opzet met hetzelfde woningtype mogelijk zijn.

69039-type-a-b-plg

69039-dsn