EX 69-042 Winschoten, Vossenkamp

B.Wasscher, H.A.Abbas, E.Klungel, Wiegerbruin, Vink, Van de Kuilen, 1970-1971

    • Bouwen met bewonersinvloed

architect architektenbureau B. Wasscher, ir. H.A. Abbas b.i. en E. Klungel te Winschoten; N.V. stedebouwkundig bureau Wiegerbruin, Vink en Van de Kuilen te Amsterdam
opdrachtgever Christel ke Woningbouwvereniging Winschoten
realisatie 1970 – 1971
adres Vossenkamp, Winschoten
programma 30 woningwetwoningen

Beschrijving van het plan
Het ingediende plan bij de adviescommissie was in eerste instantie bedoeld voor de gemeente Bellingwedde. Deze gemeente mocht
van de overheid echter niet zoveel woningen bouwen, vanwege onvoldoende woningcontigent, waardoor in overleg een andere locatie en opdrachtgever werd gezocht en gevonden in Winschoten. Deze stad mocht wél groeien en kreeg een regionale functie. Het plan werd ingepast in een wijk die al was ontworpen.
Uitgangspunt bij het ontwerp was om, ten behoeve van de variatie in de woningbouw, door middel van indelingsvrijheid binnen de woning en keuzemogelijkheden aan de behoeften van de verschillende bewonerscategorieën te voldoen.
Er zijn twee manieren om de woning binnen te gaan: via een formele entree gelegen aan de straatzijde van het plan en een informele entree via de hof en door de bijkeuken. De begane grond kent een open
plan voor een maximale exibele indeling. Zo is er keuzevrijheid ten aanzien van de opstelling van de keuken en bij oplevering krijgen
de bewoners kasten waarmee door de plaatsing verschillende indelingsvarianten kunnen worden gemaakt. Om de maximale indelingsvrijheid te waarborgen is er gekozen voor luchtverwarming middels convectorputten.
Ook op de eerste verdieping kunnen de bewoners aan de slag met exibele wanden, en ligt alleen de positie van de badkamer vast. Voor een aantal woningen in het plan was er ook de mogelijkheid voor een opbouw met dakterras, die de tweede verdieping zou vormen.
De woningen zijn stapsgewijs in vier blokken gegroepeerd in een verspringende compositie rondom een gesloten woonhof. Hiermee werd de inkijk in de tuin beperkt en zou het hof als collectieve buitenruimte kunnen fungeren. Er was een speelgelegenheid in het midden geprojecteerd, die het doorgaande verkeer verhinderde. Rond de hof stonden de auto’s onder carports.

Reden van predicering
Dit experiment kende meerdere facetten. Ten eerste hebben de woningen het predicaat experimenteel gekregen vanwege de exibele indeling van de woning, die bestond uit een open plattegrond, met verplaatsbare kasten in plaats van scheidingswanden, de keuze uit meerdere keukenopstellingen en exibele wanden op de eerste verdieping. Ook werd luchtverwarming toegepast met het oog op de exibele indeling.
Ten tweede was de schakeling van de woningen experimenteel. Deze werd geacht de herkenbaarheid te bevorderen, maar ook de privacy door de besloten tuinen. De wijze waarop de schakeling van de woningen een gemeenschappelijke woonhof omsloot werd ook experimenteel bevonden.
Ten slotte was de inrichting van de hof, het oppervlak in relatie tot voortuinen en het beoogde gemeenschappelijke beheer daarvan onderdeel van het experiment.

 

69042-plg-ev 69042-plg-keuken-type1