EX 69-044 Delft, Huigh de Groothof

A.S. Galis, 1968-1975

    • Stadsvernieuwing

architect Ir. A.S. Galis
opdrachtgever Delftse Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg
realisatie 1968 – 1975
adres Oude Langendijk, Oosteinde, Beestenmarkt, Maria van Reigersberchstraat, Delft
programma 39 seniorenwoningen, een dienstencentrum en winkels

Beschrijving van het plan
Dit plan in het centrum van Delft is tot stand gekomen op initiatief van de Delftse Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg in samenwerking met het R.K. Armbestuur te Delft. Hoewel het plan al in 1969 was ingediend bij de commissie heeft het tot 1974 geduurd voordat het predicaat en de nanciële bijdrage de nitief werden verleend. Oorzaak was gelegen in de complexe nanciële constructie rond dit vroege voorbeeld van stadsvernieuwing.
Het Komplan uit 1956 van de Delftse hoogleraren Van Embden en Froger voorzag als onderdeel van de cityvorming in een noord- zuid verbinding door de oude binnenstad. In de loop van de jaren zestig kwam er veel tegenstand tegen dit plan, waarvoor al een brug was aangelegd en de Zuidergracht reeds was gedempt. De ontwerpers wilden met dit plan aantonen dat door gebruik te maken van bestaande faciliteiten voor de rehabilitatie van oude wijken, krotopruiming e.d., nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van oude stadskernen. Het plan vormde de eerste fase van een groter plan dat onder meer tot doel had de woningen en winkels aan de Beestenmarkt te behouden. Hier werden al vanaf 1595 koeien en varkens verkocht, maar dat liep sterk terug door de concurrentie van grotere markten die meer winst maakten. In 1972 hield de markt op.
De woningen zijn in drie woonlagen op een L-vormige wijze rondom een open binnenhof geprojecteerd. Het binnenhof is openbaar en staat in verbinding met de Beestenmarkt en de Oude Langendijk. Karakteristiek voor de woonvorm is de terrasvormige opbouw die ontstaat door het naar boven toe verkleinen van de bouwdiepte van de woningen. In het plan is een gerestaureerde gevel — een monument in neo-classicistische stijl —aan de Oude Langendijk opgenomen. Achter de gerestaureerde gevel worden nieuwe woningen gebouwd.
Het plan voorziet in een menging van functies. Op de begane
grond aan de Oude Langendijk waren winkels voorzien. Een onderdoorgang biedt toegang aan de hof, waar 5 eenpersoons- en 7 twee-persoonswoningen liggen, alsmede 28 bergingen die voor een deel tegen de belendende percelen geprojecteerd zijn. Het gebouw wordt ontsloten door een hoofdtrappenhuis met lift. De woningen in het bouwdeel aan de hof worden ontsloten middels een open galerij. Er zijn twee vluchttrappenhuizen, waarvan één inpandig. Op de verdiepingen liggen nog enkele bergingen. De woningen op de 4e verdieping zijn toegankelijk via het dakterras. De grootte van de appartementen varieert door de vorm van het volume en hebben langs de Oude Langedijk alleen een frans balkon.

Reden van predicering
De redengevende omschrijving is bijzonder: Dit is één van de vroegst ingediende stadsvernieuwingsplannen. De commissie vond dat het thema stadsvernieuwing eigenlijk buiten haar scope viel, maar ze vond het wel een belangrijk en actueel thema.. Ze formuleert vervolgens
dat het experimentele bij dit ontwerp niet zozeer schuilt in woonvorm, woningtype of woonomgeving als wel in de inpassingopgave. De zorgvuldige planopzet en architectuur voegen zich in de schaal van de stadskern van Delft. Het project gaat niet om de woningen als zodanig, maar om de combinatie van het bouwen van nieuwe woningen en het restaureren en slopen van bestaande woningen, waardoor de verarming van de binnensteden kan worden tegengegaan. Vanaf 1977 wordt ‘nieuwbouw in oudere woonmilieus’ één van de drie hoofdthema’s.

 

69044-voorgevel 69044-situatie