EX 69-054 Assen, De Wouden

B. van Tongeren, 1969-1970,1975-1977

    • Vernieuwende woontypologie

architect B. van Tongeren, Heemstede
opdrachtgever Stichting Woningbeheer Assen
realisatie 1969 – 1970, 1975 – 1977
adres De Wouden, Baggelhuizen, Assen
programma 112 premiekoopwoningen en 140 premiehuur- woningen

Beschrijving van het plan
Dit project is eerst als idee-plan gepredikeerd en pas enkele jaren later in Assen gerealiseerd. Het woonplan ‘De Wouden’ waar 252 experimentele woningen verrezen, is gelegen in het Drentse landschap. Het Asserbos ligt vlakbij en een klein wandelbos “t Roege stuk’ grenst aan de wijk. De woningen zijn in geschakelde blokken gegroepeerd rondom een brink. Deze liggen verstrooid in een groene parkachtige omgeving. De brinken zijn aangehaakt op een doorgaande rondweg en vormen klassieke cul-de-sacs. Verkeersdrempels en carports voor de bewoners maken deze pleintjes verkeersarm en daarmee vriendelijk en veilig. De openbare ruimte was ingericht als speelruimte. De huizen zijn geschakeld in blokken van 7. Doordat ze ten opzichte van elkaar verspringen, is er een grote mate van privacy ontstaan, die vooral in de tuinen het meest wordt beleefd.
Elk van de zeven huizen in een woonblok is weer anders van grootte en indeling. Dit is het gevolg van het feit dat het verspringend blok wel één doorlopende nok heeft, waardoor elke woning in het blok een andere doorsnede krijgt met een asymmetrische kap. Er is gewerkt met verspringende vloerniveaus van 6m x 6m, gegroepeerd rond een open spiltrap (split-level). Alle woningen hebben een overdekte, vrije ingang aan de straatzijde en een vrij terras aan de woonkamerzijde.
6 van de 7 types hebben een carport en 4 slaapkamers. Één type, dat aan het eind van ieder blok er als het ware tegen aan is ‘geplakt’, heeft maar één slaapkamer en geen carport. 6 woningen per blok hebben een open keuken in de huiskamer. De woning op de andere kop heeft een aparte, grote keuken maar daarentegen een kleinere huiskamer. 2 van de 7 woningen hebben een vide met insteek-vloer. De woningoppervlakken variëren van 72 tot 216 m2, exclusief de kern.
Architect Ben van Tongeren heeft met de verscheidenheid aan woontypes een variëteit in bewonerssamenstelling beoogd. Hij ging daarbij heel ver: Op alle niveaus ontwierp hij een opening, waarmee de woningen horizontaal konden worden verbonden. Zo hoefde niet iedereen eenzelfde ruimte te huren of te kopen, maar zou het theoretisch mogelijk zijn een verdieping van een buurman, die deze niet nodig heeft, bij het eigen huis te trekken. Daarnaast voorzag de architect dat er binnen een bouwblok een gemeenschappelijke woonvorm kon ontstaan. Hij ontwierp daarom in elk huis maar een kleine keuken met het idee dat de keuken in de grote kopwoning als gemeenschappelijke keuken zou kunnen functioneren.

Reden van predicering
Er worden bij dit project 3 experimentele elementen genoemd. Als eerste de verkaveling van het woonblok met de variabele grootte van de woningen onder de karakteristiek a opende kap. Daarnaast wordt het systeem van de splitlevel opbouw rondom een centrale kern genoemde en ten slotte de exibiliteit binnen het blok om een woning te vergroten of te verkleinen.
Opvallend genoeg was de commissie van mening dat de stedenbouwkundige uitwerking bij het idee-plan bepaald te wensen overliet. Er werd een speciale aantekening gemaakt dat bij de doorwerking met een stedenbouwkundige moest worden samengewerkt. Er wordt verder niet duidelijk gemaakt waar de kritiek betrekking op heeft . De publicatie van het plan in 1971 toont het stedenbouwkundige plan zoals het in Assen is gerealiseerd. Of en hoe hierin op de kritiek is gereageerd is niet bekend.

69054-gevelaanzicht 69054-detailsituatie