EX 70-066 Eindhoven, Geestenberg

Bouwteam INBO N.V., Doorn (K. Geerts) ism. Dienst Ruimtelijke Ordening en Verkeer, gem. Eindhoven, 1970-1973

    • Vernieuwende woontypologie
    • eindhoven, experimentele woningbouw, geestenberg, gerealiseerd, inbo, predikaat

architect Bouwteam INBO N.V., Doorn (K. Geerts) ism. Dienst Ruimtelijke Ordening en Verkeer, gem. Eindhoven
opdrachtgever Gemeente Eindhoven; Woningsbouwtichting S.W.S., Eindhoven
realisatie 1970 – 1973
adres Urkhovenseweg, Heike, Buyaard, Asberg, Spijkert, Rauwveld, Haagbeemd, Houbraken, Otterstok, Paalheuvel
programma 269 woningwetwoningen en bejaardenwoningen

Beschrijving van het plan

Om de geïsoleerde ligging van de nieuwe wijk te compenseren en het imago van het gebied als voormalige woonwagenstandplaats te doorbreken wilde de gemeente een hoogwaardig en aantrekkelijk woonmilieu realiseren. Een gevarieerd aanbod van woningen en
een gevarieerde woonomgeving die veiligheid, rust groen en speelmogelijkheden bood. Het experimentele multifunctionele culturele centrum ‘t Karregat van Frank van Klingeren vormde het hart van de wijk.

De wijk is opgebouwd uit industrieel gebouwde bajonetwoningen.
Dit bouwsysteem werd ontwikkeld door architectenbureau Inbo en bouwbedrijf Neduco uit Helden-Beringe. Deze woningserie E100 was in 1968 als een van de eerste plannen experimenteel verklaard (EX 68-010) en INBO ontwikkelde naar aanleiding van de opmerkingen
van de commissie een ef ciëntere woningserie E110 voor de woningwetwoningen. Het systeem kent verschillende woningtypes met verschillende plattegronden en bouwhoogtes. Ze hebben allemaal een plat dak en er is eenheid in materiaalgebruik: betonsteen met
hout en grindbeton met aluminium. Na afwijzing van het door INBO ermee ontwikkelde stedenbouwkundig plan hebben de gemeentelijke stedenbouwkundigen het plan verbeterd. De gehele wijk kent 993 woningen: 730 in eengezinswoningen (in 4 basistypen: E-81 (drive-in), E100, E110 en E111) en 263 in ats. Het experimenteel verklaarde deel betrof alleen de 269 woningwetwoningen.

Er zijn vier overlappende structuren die de openbare ruimte
vormen: een hiërarchisch opgezette structuur van voor autoverkeer toegankelijke straten, een zeer jnmazig netwerk van voetpaden,
in de hele buurt terugkerende lage betonnen muurtjes en een centraal gelegen groene long. De betonnen muurtjes zijn voor een deel bedoeld om hoogteverschillen in het terrein op te vangen. Tegelijkertijd markeren ze het straatpro el en zijn de expliciet bedoeld om eenheid te scheppen tussen de verspringende gevels van de woningen en hun omgeving. Bovendien geleden ze de ruimte in
auto- en voetgangersgebied en moeten ze de buitenruimte speel- en verblijfskwaliteit geven.

Reden van predicering

Bij de toekenning van het predicaat van het ideeplan verwachtte de commissie dat de woningen nog te duur zouden worden voor de woningwetsector en deed ze suggesties voor een ef ciëntere indeling. De nieuwe serie kon nu zonder voorbehoud worden gepredikeerd.

De basis van het experiment was de exibiliteit, de mogelijkheid
om in de ontwerpfase vertrekken toe te voegen aan een woning
c.q. weg te laten en de mogelijkheid om met het woningtype door verschillende schakelingen een gevarieerd en boeiend woonmilieu tot stand te brengen. De detaillering van de woonomgeving in de nieuwe stedenbouwkundige opzet vormde het derde onderdeel van het experiment.

70066-situatie 70066-plg-type-m11