EX 70-076 Doorwerth, Dillenburg

architect Architektenbureau R.G. Rodenburg, Nijmegen
opdrachtgever bouwcombinatie ,Noviomagum’ n.v.
realisatie 1970 – 1973
adres Dillenburg, Doorwerth
programma 200 premiehuurappartementen

Beschrijving van het plan

Het dorp ligt dicht bij en op een stuwwal langs de Rijn, welke gevormd is in de laatste ijstijd. De stuwwal is de zuidelijke grens van de Veluwe en Doorwerth ligt voornamelijk in de bossen. In de Middeleeuwen was Doorwerth de nederzetting waar het personeel van Kasteel Doorwerth woonde. Het huidige dorp Doorwerth is een modern dorp. Een

groot deel van dorp bestaat vooral uit in de bossen gelegen villa’s. In de jaren ‘70 is een nieuwer deel aangelegd, naar een plan van de stedenbouwkundige Van Embden. Hij heeft geprobeerd hoogbouw en woonhuizen te integreren met de natuur. Hierbij zijn tussen de bebouwing stroken bos blijven bestaan, waardoor de bewoners het gevoel in het bos te wonen.

Het ontwerp is van de Nijmeegse architect Rodenburg, die o.a. als
een van de weinige lokale architecten veel mocht bouwen in het wederopbouwplan voor de verwoeste binnenstad van die stad. Gelegen aan de Van der Molenallee, de doorgaande weg van Renkum naar Arnhem, schermt het plan samen met een verticaal zigzaggende at een driehoekig kleinschalig bedrijven terreintje af. De 2 lange bouwlichamen, die beiden zijn samengesteld uit een deel met 4 lagen op een plint en een hoger deel van 6 lagen op een plint, bouwen per 2 lagen terug. De terrassen zijn op het zuiden georiënteerd. Aan de achterzijde kraagt het gebouw uit over een lange smalle parkeerstrook.

Het gebouw is onderverdeeld in 32 normale flats , 64 flats voor alleenstaanden en 104 maisonnettes. Op de begane grond zijn garages en bergingen gelegen. De woningen worden ontsloten middels een galerij. Op de eerste laag bevinden zich de eengezinswoningen die een dubbele beuk beslaan. Op de tweede laag liggen de enkel- beukige appartementen, bedoeld voor alleenstaanden, en de derde en vierde laag bestaan uit maisonnettes, ook een enkele beuk. De vijfde en zesde laag van het hoge deel bestaat ook uit maisonnettes.

Aan de kop op het westen zijn op de begane grond in een laagbouw volume een aantal commerciële functies voorzien.

Reden van predicering

De commissie levert een zeer summiere beschrijving bij dit project.
Dit project wordt als een typische `tussenstap’ gezien tot een verdere ontwikkeling van terraswoningen. Naast het afwijkende karakter in de opbouw van de at is ook de woningdifferentiatie binnen het blok voldoende om het predicaat ‘experimenteel’ te rechtvaardigen. De uiterlijke verschijningsvorm is, hoewel niet spectaculair, toch duidelijk afwijkend van de geldende standaard. De woningen zèlf vertonen geen uitgesproken experimentele kwaliteiten. In een overzicht uit 1978 worden nog de overbouwde galerijen als kenmerk genoemd.

 

    • Categories: Vernieuwing middelhoogbouw
    • Tags: Doorwerth, Renkum