EX 70-103 Katwijk aan Zee, De Driehoek

Ir. Boom van Bureau voor Architectuur en Stede- bouw Van Tijen, Boom, Posno en Van Randen te Rotterdam, 1970-1974

    • Bouwen voor specifieke behoeften
    • bejaardenwoningen, experimentele woningbouw, gerealiseerd, predikaat

architect Ir. Boom van Bureau voor Architectuur en Stede- bouw Van Tijen, Boom, Posno en Van Randen te Rotterdam
opdrachtgever N.C.H.B. te Amsterdam en Woningbouwvereni- ging ‘Brittenburg’ te Katw k aan Zee
realisatie 1970 – 1974
adres Groen van Prinstererweg 138, Katwijk aan Zee
programma 84 seniorenwoningen

Beschrijving van het plan

In Katwijk kwam de ontwikkeling van woonvoorzieningen voor senioren later op gang dan elders in het land, vanwege de hechte sociale familieverbanden en de grote rol van de kerk in de lokale gemeenschap, ook op het gebied van verzorging. Pas na druk van ouderen nam de gemeente in 1971 het initiatief voor het bouwen
van een aantal zelfstandige seniorenwoningen en riep daarbij de hulp in van de NCHB. Samen met de woningbouwvereniging gaven zijn opdracht aan het bureau van Van Tijen waar projectarchitect Boom dit plan ontwierp. Omdat er geen plaats meer was in de dorpskern werd het iets buiten het centrum, over het kanaal op 600 m van de zee, gerealiseerd.

De ontwerper ging volgens het evaluatierapport uit van de traditie van het bureau, nl. ontwerpen met hoogbouw en openbare ruimte. Voortbouwend op de ontwikkeling van seniorenhuisvesting, kwam hij op het idee om blokjes galerij ats op korte afstand van elkaar te plaatsen waarover een glazen kap kon worden toegepast, met als referentie de Haagse Passage. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het benadrukken van de zelfstandigheid van de bewoners. Vanuit hun gedachte van het verwerpen van het kamer- of gangenidee en het hotel- of totale verzorgingsidee zoals in bejaardenhuizen toen gebruikelijk was, kwamen zij tot zelfstandige seniorenwoningen die nauw moesten aansluiten op het openbaar gebied

Vier korte blokjes galerij ats voor senioren in 4 en 5 bouwlagen
zijn op een afstand van circa 7 meter met de ingangszijden van de woningen naar elkaar toe geplaatst. Vanaf een ‘midden-pleintje’ op alle lagen, waaraan de lift en de hoofdtrap zijn gelegen, loopt één galerij beurtelings aan de oost- en aan de westzijde; de toegang tot de woningen in de tegenoverliggende blokken geschiedt door middel van één luchtbrug per 2 woningen. De ruimte tussen de blokken, waarin zich alle verkeerselementen bevinden, is van een glasdak voorzien
en aan de einden afgesloten door middel van glazen puien. De pleinruimte op de begane grond is ingericht met plantenbakken, een vijver en zitjes.

De woningen zijn allemaal gelijk. Het zijn appartementen met een enkele slaapkamer, waarbij de keuken in open verbinding met de woonkamer staat.

Reden van predicering

De woningen zijn van een zeer goede kwaliteit, maar qua opzet niet experimenteel te noemen. De voornaamste bijzonderheid van het plan schuilt in de ongewone en interessante opzet van de toegangsruimte tot de woningen. Voor de beoogde categorie bewoners, gehuisvest vlakbij de kust, kon deze vorm van afgesloten ‘galerijstraat’ veel bijdragen tot de veraangenaming van het microklimaat. Door

de beschutting wordt verblijf in het ‘straatje’ mogelijk, terwijl het arrangement van galerijen en luchtbruggen als het ware uitnodigt tot sociale contacten. De commissie gaf aan dat er speciale voorzieningen getroffen zouden moeten worden met betrekking tot de warmte- isolatie en de ventilatie om de grote binnenruimte daadwerkelijk ‘leefbaar’ te maken.

70103-plg-ev

BewarenBewaren