EX 72-134 Geldrop, De Coevering

INBO te Woudenberg, K. Geerts, 1972-1974

    • Vernieuwing middelhoogbouw
    • experimentele woningbouw, gerealiseerd, predikaat

architect INBO te Woudenberg, K. Geerts
opdrachtgever R.K. Woningbouwvereniging Goed Wonen te Geldrop; Bouwbank Stok N.V. te Tilburg
realisatie 1972 – 1974
adres Reinoutlaan, Roelantlaan, Adelaartlaan, Waleweinlaan, Geldrop
programma 188 premiehuurwoningen

Beschrijving van het plan

De nieuwe uitbreiding van Geldrop met de sprong oostwaarts over de Dommel is in zijn geheel door INBO ontworpen, zowel de 4 terras ats die langs het riviertje de westelijke afbakening vormen als de achterliggende woningen volgens hetzelfde type als in Eindhoven toegepast (zie EX 70-066).

De 4 terrasflats liggen aan weerszijde van een doorgaande oost- west verbinding. De noordelijke twee ats waren bedoeld voor de premiehuur en zijn met de subsidie van het predicaat gerealiseerd. De twee zuidelijke ats waren bedoeld voor de verkoop en de commerciële huur en vielen buiten de regeling. Tussen de ats en de wijk liggen parkeerplaatsen.

De terrasflats zijn een uitwerking van de als ideeplan gepredikeerde S200 ontwerpsystematiek. Dit was een door INBO ontwikkeld systeem, waarmee gebouwen kunnen worden ontworpen met een grote differentiatie van woningen naar grootte, type en verkeerssystematiek (galerijen, corridors, portieken) binnen één structuur. De ats werden industrieel geproduceerd met betonnen prefabelementen, ‘komputer’- gestuurd. Het doel daarbij was om tot een stabielere prijsvorming te komen voor woningwet ats. Het systeem is gebaseerd op een moduulmaat van 90 cm in de breedte en 150 cm in de diepte. De woningen worden opgebouwd rondom een grote verticale leidingkoker in het midden en er wordt gewerkt met een genormaliseerde systematiek voor de opbouw van de natte cel.

De terrasflats worden gekenmerkt door een gelede blokopbouw
met wisselende hoogte (6 tot 8 lagen) geaccentueerd door de trappenhuizen. Een variërend pro el van deze geledingen zorgt dat
de meeste woningen beschikken over afgescheiden terrassen. De 14 woningtypen in het project worden ontsloten door 2 corridors (begane grond en tweede verdieping) en 2 galerijen (4e en 6e verdieping). De corridors ontsluiten vooral maisonnettes in een enkele beuk van 4.80 m en de galerijen ontsluiten vooral 2-beukige appartementen, sommigen met een trap vanaf de galerij. De corridor op de begane grond is ontworpen als een binnenstraat die op meerdere punten toegankelijk is, en ter plaatse van de trappenhuizen ook van de Dommelzijde;

hier bevinden zich ook verruimingen bedoeld voor collectief gebruik. Op de begane grond aan de parkeerzijde liggen bergingen. Alle woningen zijn voorzien van een 3m diep terras met een plantenbak als afscheiding, die het kijken op lager gelegen terrassen uitsluit.

Reden van predicering

Als uitwerking van het ideeplan was het plan opnieuw ingediend en nu ook weer gepredikeerd door de commissie. Het experimentele van dit ontwerp schuilt in de consequente toepassing van de ontwerp- systematiek, waarmee woongebouwen kunnen worden gebouwd met een grote variatie aan woningen. De commissie vindt het van belang dat vervolgprojecten van overeenkomstige opzet elders realiseerbaar zouden zijn zonder extra nanciële bijdrage. Daar sprak ze haar vertrouwen in uit.

72134-situatie

Woningen aan de Coevering te Geldrop van architect K. Geerts

BewarenBewaren