EX 73-163 Delfzijl, Tuikwerd I

ir H. Kause i.s.m. stedebouwkundig adviesbureau Ir. Hajema & Partners, 1974-1978

    • Vernieuwende woontypologie
    • experimentele woningbouw, gerealiseerd, predikaat, systeembouw

architect ir H. Kause i.s.m. stedebouwkundig adviesbureau Ir. Hajema & Partners
opdrachtgever Gemeente Delfzijl
realisatie 1974 – 1978
adres Egge, Ploeg, Rolblok, Wendakker, Zaaibak, Zeis; Delfzijl
programma 324 woningwetwoningen

Beschrijving van het plan

In 1968 werd gestart met de aanleg van een diepzeehaven in Delfzijl, die een belangrijke stimulans moest vormen voor de ontwikkeling
van Noord-Nederland. In dat kader werd er een uitgebreid woonprogramma ontwikkeld voor de stad, in eerste instantie met stempelwijken ten noordwesten van de stad. De wijk Tuikwerd werd vanaf eind jaren ‘70 ten zuidwesten aangelegd op het gebied van de voormalige wierde Tuikwerd tussen het Damsterdiep (de oude Delf) en het Eemskanaal.

Het plan is opgebouwd met woningen op basis van een woningsysteem met een breedte van 5,40 m, uit te bouwen in stappen van 60cm. Binnen het bouwsysteem van architect Krause is met een aantal standaardelementen voor de keuken, entree, trap, badkamer
en technische ruimte een veelheid aan woningtypen te con gureren. Dat systeem was als idee-plan ingediend bij de commissie. Onder voorbehoud dat er met een stedenbouwkundige een concreet plan zou worden gemaakt, had de commissie al aangegeven positief tegenover het plan te staan. Met Bureau Hajema is de uitwerking in Delfzijl tot realisatie gekomen.

Het stedenbouwkundig plan heeft als doelstelling om de landschappelijke elementen te behouden en versterken. Een naastgelegen boerderij werd ongemoeid gelaten. De oude Farmsumerweg richting Appingedam bleef als landschappelijke
lijn behouden, terwijl het autoverkeer in een boog ten noorden
en zuiden om het plan werd geleid. Het plan wordt gekenmerkt
door een centraal plein omringd door meerlaagse bebouwing, met 2-kamer appartementen op de begane grond en eengezinswoningen daarboven. Om de hof liggen woonerven met blokjes woningen van minstens 2 tot wel 5 verschillende woningtypen, waterpartijen en een grote groenstrook. Bewoners konden hun auto meestal niet direct bij hun huis kwijt, maar op centrale parkeervakken.

De architectuur van de woningen worden verder gekenmerkt door laag doorgezette dakvlakken onder een hoek van 45 graden. Binnen de woning en de stedenbouwkundige opzet is een scheiding tussen de activiteiten- en ontmoetingszone aan de voorzijde, waar de bergingen en keukens zijn gelegen en de privacy-zone met de woonkamer aan de tuin aan de achterzijde. De kappen lopen door over de bergingen en knikken dan soms weer omhoog. Door middel van kleuraccenten werd aan de woningen ook een eigen individueel karakter gegeven.

Reden van predicering

Het plan heeft van de adviescommissie het predicaat experimenteel gekregen vanwege de toepassing van een aantal woningtypen uit de ‘ontwerpserie 540’ van architect Ir. H. Kause. Ook de menging van deze woningtypen, met het oogmerk om daarmee ook een menging van gezinstypen en levensfasen binnen het project te bevorderen
was onderdeel van het experiment. Ten slotte vond de commissie de stedenbouwkundige opzet, met daarbij in het bijzonder het accent op de zgn. ’ontmoetingsruimten’ en de aankleding en inrichting daarvan, experimenteel.

73163-situatie

73163-schema