EX 73-180 Eibergen, ‘t Simmelink

Sj. Schamhart, 1973-1980

    • Vernieuwende woonomgeving
    • experimentele woningbouw, gerealiseerd, predikaat, woningplattegrond

architect architectenbureau Sj. Schamhart
opdrachtgever Woningbouwvereniging Eibergen en Bedrijfspensioenfonds van de Metaalnijverheid
realisatie 1973 – 1980
adres Wenneker, Reuvekamp, Koningsbult, Hoogkamp, Traland, Eibergen
programma 120 woningwet- en 29 premiehuur-woningen

Beschrijving van het plan

Ten oosten van de kern Eibergen kreeg de Haagse architect Schamhart opdracht voor een deelplan binnen het uitbreidingsplan ‘t Simmelink. Net als bij het plan Couperusduin (EX 72-137) is de bestaande omgeving een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp, maar ditmaal in een landschappelijke context. De wijk is gelegen op het gebied van de oude boerderij ‘t Ketterink. Het plan is zorgvuldig ingepast in het coulissenlandschap van de Achterhoek. Oude, in het landschap aanwezige elementen als bossages, een beek en paden, zijn in het ontwerp opgenomen. Door de woonbebouwing plaatselijk te verdichten konden andere plekken open gehouden worden.

Het plan bestaat uit rijwoningen en een 3-tal boerderij ats. Aan een slingerende doorgaande route liggen clusters van woningen. Deze clusters bestaan voornamelijk uit woningen rondom doodlopende woonhofjes, maar er zijn ook voor de auto niet-toegankelijke straatjes. De rijwoningen zijn ontworpen in 3 typen, die vooral qua dakvorm van elkaar verschillen. Er zijn woningen met een dwarskap, en twee typen met een langskap, symmetrisch en asymmetrisch geplaatst. Door deze willekeurig door het plan verspreiden, ontstaat een grote variëteit. Daarentegen zijn bij alle woningen dezelfde kozijnen toegepast.

De 3 boerderij ats zijn 5-laagse appartementengebouwen onder een grote pannenkap. Ze zijn geïnspireerd op het grote boerderijtype uit de regio, het zgn. Los Huus, en de experimentele Wohnhügel van architect Frey uit het Duitse Marl, gebouwd eind jaren ‘60. 2 ats zijn langer met 29 appartementen en 1 korter met 22 appartementen. Ze worden ont- sloten door 3 of 4 trappenhuizen. Op de begane grond, half ingegraven in het glooiende landschap bevindt zich aan de ene zijde de entree tot de parkeergarage en bergingen die onder de woningen zijn gesitueerd. Hierdoor wordt het maaiveld vrijgehouden van auto’s. Aan de andere zijde liggen woningen met een tuin. Dankzij de terreinhelling is de middengang op de 1e verdieping direct vanaf het maaiveld bereikbaar en hebben de woningen aan die zijde ook een eigen tuin. De overige appartementen hebben een terras dat is uitgespaard uit de kap. Op de 3e bouwlaag liggen woningen over de hele breedte van het volume. Ze zijn om en om georiënteerd, met de woonkamer en slaapkamers aan de uiteinden en de natte functies in het midden. Op de 4e laag liggen nok- woningen met de slaapkamers op een insteekverdieping.

Het plan kon gefaseerd worden uitgevoerd. Door dit per cluster te doen vormde elke deelfase een afgerond geheel.

Reden van predicering

De Adviescommissie was lovend over het plan. Ze vond het ‘een verademing’ ten opzichte van gebruikelijke dorpsuitbreidingen. De landschappelijke inpassing werd geprezen. De elementen die het plan experimenteel maakten waren daarbij de opzet die een gefaseerde realisatie mogelijk maakte, waarbij na elke fase één geheel ontstaat. Dit vond ze van grote waarde om een schoksgewijze dorpsuitbreiding met negatieve sociale impact te voorkomen.

Het tweede experimentele element was de opzet van het zogenaamde boerderijtype, met de daarin opgenomen parkeerruimte en de betekenis daarvan voor het milieu.

73180-situatie

73180-dsn