EX 75-228 Pijnacker, Kernpluswoningen

architect N. Schippers, Den Haag
opdrachtgever Woningbouwvereniging ‘Pijnacker’
realisatie 1975 – 1977
adres Delflanddreef, Kleinhof, Leeuwenberg, Klingendaal, Leyenburg, Sion, Kraaienburg, Lozerlaan, Soestburg, Pijnacker
programma 86 woningwetwoningen

Beschrijving van het plan

Het plan Koningshof voor 86 eengezinswoningen is de uitwerking
van een idee-plan (EX 73-160) voor een systeemwoning van architect Schippers uit Den Haag. Het plan past in een serie van bouwsystemen waarbinnen veel varianten mogelijk waren, die door de commissie in 1973/74 werden gepredikeerd: zie Bloemendaal-Oost, Gouda (EX 73- 162), Tuikwerd, Delfzijl (EX 73-163), Molenvliet Papendrecht (idee-plan EX 73-165) en enkele niet gerealiseerde idee-plannen voor casco- woningen. Het idee-plan voor de Kernplus- woning betrof een studie naar een exibel bouwsysteem voor woningwet- en premiewoningen, uit te voeren met gebruik van industriële elementen. Overige uitgangspunten waren een systeem waarmee relatief veel kleine woningen in verband met ‘gezinsverdunning’ mogelijk waren en zoveel mogelijk wonen op de begane grond.

Binnen een zoneringssysteem wordt uitgegaan van een basisgegeven – de Kern – waaraan verschillende elementen konden worden toegevoegd. Hierdoor ontstonden varianten voor wat betreft de verschijningsvorm, de indeling en het woningtype. De Kern bevat

de wc, toegankelijk via een berging met cv. Aan deze kern was de keuken gekoppeld. Op de verdieping lag boven de kern de badkamer. Voor- en achter deze kern lagen zones voor het wonen en eten, maar er waren ook een aantal diepe varianten waarin slapen op de begane grond was voorzien. De wc was dus losgekoppeld van de entreeportaal van de woning.

Verder worden de woningen gekenmerkt door een lange kap. Door de toevoegingen ontstaat soms een lessenaarskap of een zadeldak, al dan niet asymmetrisch. Bij sommige types wordt de kap boven een toevoeging weggelaten en ontstaat een groot balkon op de verdieping. Onder deze kap waren de verdiepingen met grote vides gekoppeld aan de woonkamer op de begane grond.

Het idee-plan is uitgewerkt als plan voor de wijk Koningshof in Pijnacker en opnieuw ingediend. Het totale plan omvatte 192 woningen, aan autovrije woonstraatjes. De eerste fase van 86 woningwet-woningen is gepredikeerd. Dit deel omvat 5 woningtypen, in rijen door elkaar toegepast, op basis van een breedte van 5,10 m. Een relatief groot aandeel (30%) betrof 3 type kleine woningen voor alleenstaanden/ senioren en kleine gezinnen.

Reden van predicering

In de beoordeling van het idee-plan had de commissie waardering voor de uitgangspunten en de wijze waarop de architect deze had verwerkt tot een zinvolle verscheidenheid van woningtypen en woonvormen. De architectonische verschijningsvorm was aantrekkelijk en bood goede mogelijkheden voor een afwisselende woonomgeving. Er werden verder geen speci eke experimentele elementen genoemd, maar in zijn algemeenheid was het een origineel plan, dat bijdroeg aan de verrijking van de woonmogelijkheden.

In de uitwerking waren de mogelijkheden van de ontwerpstudie voldoende tot hun recht gekomen, hoewel ze het een uitvoering op relatief beperkte schaal vonden. Ze wilden graag dat het hele plan werd uitgevoerd.

 

75228-perspectieven

BewarenBewaren

    • Categories: Vernieuwende woontypologie
    • Tags: experimentele woningbouw, gerealiseerd, predikaat, woningplattegrond