EX 75-241 Rozenburg, Rozenburg-West

Architectenbureau J. Hoogstad i.s.m. Adviesbureau ‘Stad en Landschap’, 1975-1979

    • Vernieuwende woontypologie
    • experimentele woningbouw, gerealiseerd, predikaat, woningplattegrond

architect Architectenbureau J. Hoogstad i.s.m. Adviesbureau ‘Stad en Landschap’
opdrachtgever Woningbouwvereniging ‘Rozenburg’
realisatie 1975 – 1977
adres Noordererf, Oostererf, Zuidererf, Westererf, Korte Kruisweg, Rozenburg
programma 58 woningwetwoningen en 46 premieverkoop

Beschrijving van het plan

Maak er eens wat anders van, was de opdracht die Jan Hoogstad (1930) meekreeg voor het ontwerp van één van de laatste open delen van de volledig door de Rotterdamse haven omsloten kern Rozenburg. Hoogstad, die zijn bureau startte in 1959, is één van Nederlands belangrijkste architecten met grote werken als het stadhuis van Lelystad en het ministerie van VROM. Deze projecten stammen uit de jaren ‘80, waarin Hoogstad samen met neo-rationalisten als Quist en Weeber een architectuur propageerde waarin na de periode van het structuralisme de ruimtelijke werking weer centraal staat. Midden jaren ‘70 was hij vooral actief in het nadenken over het verlevendigen van de Rotterdamse binnenstad met initiatieven voor oa. het Waterverband, een wandelroute langs de Rotte, wat oa resulteerde in het project Haagseveer, 1975-1981.

In het plan voor Rozenburg staat ruimtewerking in de woning ook centraal. Het wijkje ligt wat geïsoleerd. Dat pleitte voor een sterk eigen karakter van het gebied en de toepassing van een bijzondere woonvorm. Bij de opzet van het stedenbouwkundig plan is uitgegaan van bestaande landschappelijke elementen. Zo heeft een diagonaal door het gebied lopend zandpad de hoofdrichting van de interne ontsluitingsweg bepaald, waardoor een aanwezige boomgaard en enkele groensingels behouden konden blijven. Het plan is opgebouwd uit een viertal woonhoven, waaromheen bijzondere L-vormige woningen liggen. De entrees tot de woningen liggen gedeeltelijk aan deze hoven, gedeeltelijk aan wandelstraten, om zoveel mogelijk tuinen op het zuidoosten tot zuidwesten te oriënteren.

In de toelichting stelt Hoogstad dat om echt de ruimte in een woning te ervaren je de lengte, breedte en hoogte moet kunnen zien. Vandaar de L vorm. Op het punt van de knik in de L is de trap gesitueerd.
De beleving van de hoogte wordt geaccentueerd met een vide waarboven een daklicht. De woningen zijn op verschillende manieren aan elkaar geschakeld: in elkaar grijpend (visgraad-vormig) of met de korte danwel lange zijde van de L aan elkaar. Bij die laatste variant

de L-vormen en ruimte omsluiten of een kruisvorm maken. De ligging van de entrees is afhankelijk van de gekozen schakelvorm. Dit levert voor het type basiswoning een viertal plattegrond-varianten op. Naast de basiswoning komt er nog een grote variant voor in het plan, een woning in een T vorm, en een kleine woning waarin de L is gesplitst

in tweeën met een extra uitbouw in de buik van de L, waardoor een driehoekige grondvorm ontstaat.

Reden van predicering

De experimentele elementen van de L-vormige woning zijn volgens de Adviescommissie tweeërlei: De opzet van de woningen met
de geknikte grondvorm biedt een interessante ruimtebeleving en de indelingsmogelijkheden spelen in op verschillende voorkeuren van bewoners. Daarnaast heeft de wijze van schakelen in het plan Rozenburg tot een ruimtelijk geslaagde oplossing geleid. Ze acht de L-woning ook zeer geschikt voor het bouwen in hoge dichtheid.

De commissie vindt het jammer dat niet alle mogelijke varianten van de L-woning in het plan voorkomen. Hoewel de kosten van het plan mogelijk tot hoge huren zouden kunnen leiden, ging de Centrale Directie van het ministerie van VRO er toch mee accoord dat de woningen in de woningwetsector werden gerealiseerd.

75241-situatie

75241-type-a1-plg-bgg

75241-perspectief-interieur