EX 76-258 Arnhem, de Nieuwe Weerdjes

Architectengemeenschap Van den Broek / Bakema, 1976-1978

    • Stadsvernieuwing

architect Architectengemeenschap Van den Broek/ Bakema
opdrachtgever stichting ‘De Nieuwe Weerdjes’
realisatie 1976 – 1978
adres Molenkom, Kalksteeg, Arnhem
programma 65 woningwetwoningen, kantoren en parkeervoorziening

Bijschrijving van het plan

Het project bevindt zich in de zuidelijke binnenstad van Arnhem,
dat ontstaan was in de 19e eeuw in de uiterwaarden van Rijn. Het gebied, bestaande uit binnengebieden met arbeiderswoningen, omzoomd door herenhuizen, was in het Wederopbouwplan na WOII bestemd voor bedrijven en kantoren. Dit plan werd nooit voltooid, met verkrotting tot gevolg, versterkt door de lange duur van de bouw van de tweede Rijnbrug (1965-1977). Vanuit bewonersacties ontstonden plannen voor het herstel van de woonfunctie in de binnenstad. Architect A.J. v.d. Vet was vanaf het begin hierbij betrokken. Hij werkte bij architectenbureau Van de Broek/ Bakema. Zij kregen de opdracht van een stichting waarin gemeente, ontwikkelaar en bewoners participeren.

Het plan wordt gekenmerkt door een opgetild woondek op +6 m in het binnengebied. Onder het dek zijn 4 bedrijfsruimten gelegen van ca 2300 m2 en een parkeervoorziening voor 120 auto’s in 2 lagen, voor bewoners en bedrijven. Het woonniveau is bereikbaar door middel van trappen, liften en voetgangersbruggen die een route vormen vanuit de binnenstad de nieuwe Rijnbrug op. Eén loopbrug vormt een lange hellingbaan waarmee het woondek bereikbaar was voor hulpdiensten. De plaat zelf is een dubbele constructie met een tussenruimte voor kabels en leidingen. Het oppervlak bestaat uit tegels van 1 x 1 meter afgewisseld met verzonken bakken voor planten en bomen.

De 65 woningwetwoningen zijn geschakeld in 8 blokken, die op 3 plaatsen in de buitenrand aansluiten. De hoogte van de blokken varieert van 2 tot 4 lagen. In het midden is een pleinachtige ruimte gecreëerd met bankjes en speelvoorzieningen. Op verschillende plaatsen kan
je van de plaat naar beneden kijken. Er is sprake van een grote verscheidenheid van woningtypen in een hoge dichtheid. In totaal zijn er 19 3-kamerwoningen bestemd voor bejaarden, 37 4-kamerwoningen, 7 5-kamer- en 2 6-kamerwoningen. Er zijn rijwoningen in 2 of 3 lagen en beneden- en bovenwoningen, ook in 1 of 2 lagen.

Er is veel aandacht besteed aan de zgn. drempelgebieden: nisjes
bij de entree, geprononceerde trappenhuizen om galerijontsluiting te vermijden en verschillende type buitenruimten. De woningen zijn relatief diep. De bovenwoningen beschikken over ruime loggia’s. De architectuur wordt gekenmerkt door een rode steen en platte daken met afgeschuinde kappen. De trappenhuizen waren afgewerkt met onbehandeld Western Red Cederhout.

Reden van predicering

Het experiment in dit project is gelegen in de manier waarop door middel van dubbel grondgebruik een oplossing is gevonden voor het realiseren van nieuwbouw in een gebied met bestaande bebouwing. Daarbij is een verwevenheid met andere functies (gedeeltelijk bestaand) gerealiseerd en een acceptabele oplossing gevonden voor het parkeren.

De Adviescommissie had wel een paar kanttekeningen. De detaillering van de primair voor parkeerdoeleinden bestemde ruimte onder
het opgetilde niveau zou met zorg moeten worden gedaan, om te voorkomen dat deze ruimte als ‘onherbergzaam’ zou worden ervaren. Daarnaast vond de commissie het jammer dat de ruimte op bepaalde punten dood liep op de grootschalige aanwezige bedrijfsbebouwing in de omringende schil.

76258_1e-woonlaag76258_doorsnedes