EX 76-265 Hellevoetsluis, De Struyten

Ir. P. Hammel, 1976-1977

    • Vernieuwende woontypologie
    • experimentele woningbouw, gerealiseerd, predikaat, woningplattegrond

architect Ir. P. Hammel
opdrachtgever Woningbouwvereniging Volkshuisvesting
realisatie 1976 – 1977
adres Molbord, Hellevoetsluis
programma 76 woningwetwoningen

Beschrijving van het plan

In de jaren ‘70 werd Hellevoetsluis aangewezen als groeikern, om uit te groeien tot tweede woonstad op Voorne-Putten. Hellevoetsluis kreeg veel nieuwe inwoners. Vooral mensen die elders werken zoals in het Europoort-Botlekgebied en Rotterdam. Vanuit de historische vestingstad werd de sprong over het kanaal door Voorne gemaakt, waar de wijk de Struyten is gesitueerd.

Het plan betreft een ontwerp voor 76 eengezinshuizen, gesitueerd
op een relatief smal en langgerekt terrein. De ligging van het gebied ‘ergens midden in een wijk’ heeft, aldus de toelichting van de ontwerper, geleid tot de toepassing van een introverte woonvorm middels een rug-aan-rug woning. Ook de stedenbouwkundige opzet
in naar binnen gericht. Het plan wordt doorsneden door een centraal voetgangersgebied waarop ter weerszijde de korte woonblokken haaks op liggen. Deze liggen net niet in elkaars verlengde. Hierdoor is een intiem woonbuurtje is ontstaan, met een duidelijk eigen identiteit.
Er is uitgegaan van één, in grootte variërend type eengezinswoning. De meeste woningen liggen rug-aan-rug en zijn samengevoegd tot korte blokken van 8 woningen met steeds 6 grotere woningen per blok en 2 kleine woningen op de kop.

De woningen zijn te bereiken via portieken aan de kopzijden
van de blokken, die 4 woningen ontsluiten. Bij 2 blokken zijn de woningen aan een overdekte passage gelegen – waar doorheen een voetgangersroute loopt – met entrees aan de passage. Verder komen er in het plan 3 blokken kleine, niet rug-aan-rug geschakelde woningen voor.

De woningen zijn relatief breed. Woonkamer en woonkeuken liggen aan de tuingevel. De kleinere woningen hebben één verdieping
met twee slaapkamers, terwijl de grotere woningen nog een tweede verdieping bevatten, met een derde slaapkamer. Schuine, met pannen gedekte dakvlakken lopen door tot 2.80 m boven het maaiveld, zodat alle slaapkamers ‘onder de kap’ liggen, Ten gevolge van de ligging van de entrees zijn de woningen goed doorspuibaar.

Reden van predicering

Het experimentele element van dit project zit in de verdere ontwikkeling van een alternatief woontype, de rug-aan-rug woning. Met de vondst van de portiekontsluiting zijn een aantal negatieve kenmerken van dat type woning ondervangen. Daarbij plaatst de commissie wel de opmerking dat met een andere positie van de berging er een betere relatie met de omgeving had kunnen ontstaan. Ook over de ontsluiting middels een passage was de commissie enthousiast. Zij zag daar een verhoging van de woonwaarde in, onder andere als speelgelegenheid voor kinderen.

Ook in de wijze waarop met dit woningtype werd ingespeeld op het gegeven van een relatief smal terrein, waarbij bovendien een redelijke woningdichtheid is bereikt, zat een experimenteel element.

76265-situatie

76265-typeb1-b2-plg-bgg