EX 77-297 Nunspeet, Aanpasbaar wonen

architect H. Schotman, Amsterdam
opdrachtgever Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
realisatie 1975 -1976
adres Mauvekant 13 – 21, Nunspeet
programma 5 proefwoningen in de premiekoopsector

Beschrijving van het plan

Aan de rand van de wijk De Brake in Nunspeet-Oost had het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten van de gemeente de beschikking gekregen over een terrein voor het realiseren van verschillende prototype-woningen. De Proeftuin met woningen van verschillende architecten had als doel om nieuwe (prefab-)bouwtechnieken uit te proberen, maar ook om als showroom voor gemeentebesturen te fungeren en voor het testen van nieuwe woonconcepten. Eén daarvan betrof het plan voor uitbreidbare woningen van de jonge Amsterdamse architect Schotman. Het plan was ingediend bij de Adviescommissie die er positief tegenover stond met enkele opmerkingen. In plaats van een gewijzigd plan in te dienen, werden eerst 5 proefwoningen gebouwd in Nunspeet. Daarna werd het plan met aanpassingen en een verkavelingsplan opnieuw ingediend voor het predicaat. Het
werd toegekend als idee-plan. Het is niet bekend of op basis hiervan woningen zijn gebouwd. In een artikel uit 1978 wordt melding gemaakt van een plan in Almere, maar daarvan is nog geen bewijs gevonden.

Het idee was voor woningen die aanpasbaar en uitbreidbaar zijn in de tijd, bijvoorbeeld in verband met gezinsuitbreiding, beroep aan huis of veranderde leefgewoonten. De premiekoopwoningen hebben een L-vormige plattegrond die een patiotuin omarmt. De woning zijn in de basis 9 m breed en ca 6 m diep met een afgeschuinde kap en een korte poot van ca 4 m die de tuin insteekt. Op de begane grond zijn de woonfuncties en de badkamer gelegen, op de verdieping de slaapkamers. De woningen zijn met een overkapte carport in rijen geschakeld. De mogelijkheden voor uitbreiding zitten in deze zone tussen de woningen. De open ruimte kan worden dichtgezet zodat
er een garage ontstaat of extra woonruimte. Ook kan de kap over de carport worden doorgezet. Een andere uitbreidingsmogelijkheid was gelegen in de smalle poot in de tuin en een verdieping daarop.
De entree ligt in een nis, die een extra zij-ingang mogelijk maakt voor een evt. bedrijf aan huis. Met een erker ontstaat nog meer ruimte en in de proefverkaveling was in deze zone een variant opgenomen met een ‘poortkamer’ een overkluizende verbinding tussen twee huizen.
Om aanpassingen op een eenvoudige manier te realiseren werd gekozen voor een traditionele bouwwijze en materialen als baksteen en hout. De architectuur wordt bijeengehouden door een zwaar aangezette doorlopende houten bakgoot. De zones voor uitbreiding zijn dichtgezet met verdiepingshoge houten gevelelementen.

Reden van predicering

Het project viel onder het thema IIIa: Woningen met grotere aanpassingsmogelijkheden dan gebruikelijk

Het experimentele element schuilt in de wijze waarop in dit plan
aan de thema’s aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid vorm is
gegeven. Met het plan wordt een veelheid van aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden geboden, die stuk voor stuk goed en met eenvoudige middelen realiseerbaar lijken. Positief was daarbij, dat bij de vergroting van het aantal slaapkamers – waartoe groei van het gezin kan nopen – de woonkamer kan meegroeien.

De vormgeving was vriendelijk; de enige opmerking betrof het gebruik van dakramen in de schuine kap. Een dakkapel of een glazen pui met inpandig balkon werden meer geschikt bevonden.

 

    • Categories: Bouwen met bewonersinvloed, thema 3a: woningen met grotere aanpassingsmogelijkheden dan gebruikelijk