EX 78-311 Nieuwegein, De Gaarde

Architectenbureau Broekema-Lochtenberg, Den Haag, 1977-1979

    • thema 1: urbanisatie i.p.v. suburbanisatie, Vernieuwing middelhoogbouw
    • experimentele woningbouw, functiemenging, gerealiseerd, predikaat

architect Architectenbureau Broekema-Lochtenberg, Den Haag
opdrachtgever Woningbouwvereniging Jutphaas
realisatie 1977 – 1979
adres Moerbeigaarde, Walnootgaarde, Nieuwegein
programma 38 woningwetwoningen (4 typen) met winkels, kantoren en sociaal-culturele ruimtes.

Beschrijving van het plan

Reeds vanaf 1958 bestond bij het provinciebestuur van Utrecht
het plan om ten zuiden van de stad op het grondgebied van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk een nieuwe stad te bouwen om de bevolkingsgroei op te vangen. Nieuwegein is ontstaan op 1 juli 1971 na samenvoeging van de beide dorpen. In 1976 werd deze New Town aangewezen als groeikern. De wijk Batau-Zuid is gebouwd tussen 1975 en 1980 en kent een woonerfstructuur.

Binnen het stedenbouwkundig plan van Bureau Van Hezik Partners vervult dit woon- werk en winkelcomplex van architectenbureau Broekema en Lochtenberg een centrumfunctie. De verschillende onderdelen zijn in één bouwblok opgenomen. Het bouwblok bestaat uit een smalle en brede vleugel en heeft twee knikken onder een stompe hoek. Samen met een blok met premiekoopwoningen van dezelfde architect omsluit de smalle vleugel een pleinruimte

De winkels en overige voorzieningen zijn gesitueerd op de begane grond. De woningen bevinden zich met uitzondering van 1 woning
op de kop op de eerste en tweede verdieping. De woningen zijn bedoeld voor kleine huishoudens, senioren en alleenstaanden. In het smalle deel bevinden zich voornamelijk 3-kamer woningen in 2 lagen die toegankelijk zijn via galerijen. De appartementen grijpen met een wisselbeuk in elkaar. Woonkamer en keuken nemen 1 travee van 5,40 m in, terwijl de aanliggende travee slaapkamers van 2 woningen bevat.

In de brede vleugel is op de eerste verdieping een ‘binnenstraatje’ gesitueerd, dat op een centraal pleintje uitkomt. Dit pleintje en de galerijen zijn vanaf de begane grond via buitentrappen en een lift te bereiken. Aan de zuidzijde van het straatje liggen 3-kamerwoningen. Dit type is opgezet met eenzelfde wisselbeuk als de galerijwoningen en zijn bestemd voor senioren. Aan de noordzijde van het binnenstraatje bevinden zich L-vormige appartementen in twee lagen, die met een patiotuin aan de binnenstraat zijn gelegen. De woningen op de tweede laag zijn vanaf het binnenstraatje toegankelijk en hebben een terras dat als een brug over het straatje is uitgebouwd.

Het gebouw is uitgevoerd in baksteen met houten pui-invullingen. De positie van de ramen van de bovengelegen appartementen is zodanig gekozen dat er minimale inkijk in de onder gelegen tuinen is. De bij iedere woning aanwezige erkers worden in de gevel geaccentueerd door een boven de dakrand uitstekend zadelkapje.

Reden van predicering

Dit plan valt binnen het subsidieprogramma onder het thema I ‘Urbanisatie i.p.v. suburbanisatie’. Het experiment in dit plan betreft de functiemenging binnen 1 bouwblok met een grote diversiteit aan woningtypen en de toepassing van een verhoogd binnenstraatje met een zeer speci eke woonsfeer. Ook de patio-appartementen zelf zijn experimenteel, zowel qua type als qua uitwerking. De commissie noemt ze speels en ziet aantrekkelijke bewoningsmogelijkheden, omdat ze zowel naar binnen als naar buiten zijn gericht.

De commissie vond het gebouw op tekening wat hard overkomen, maar verwachtte dat na realisatie het geheel toch een vriendelijke indruk zou maken. Wel moest het dak worden aangekleed om het uitzicht vanaf de goede terrassen aantrekkelijker te maken. Zonder extra voorzieningen zou de bevoorrading van de winkels mogelijk tot geluidsoverlast en visuele hinder kunnen leiden voor enkele woningen.

78311_situatie

78311_doorsnedes