‘Verkenning Predicaat Experimentele Woningbouw 1968-1980’ (2018)

    • Publicaties
Download het rapport hier.
Jaar: 2018
Vakgebied: Monumenten, Landschap
Mediatype: PDF

Deze publicatie toont een overzicht van de 64 gerealiseerde woningbouwprojecten uit het programma Experimentele Woningbouw (1968-1980).

Het programma Experimentele Woningbouw, ingesteld door minister Schut van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, was zeer kenmerkend voor zijn tijd en grensverleggend vanwege vernieuwingen op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw. Het programma bepleitte deze vernieuwingen als reactie op de grootschalige, monotone woonwijken uit de late jaren 60. Thema’s waren: compact bouwen, menging van woningtypen, flexibiliteit, kleinschaligheid, bouwen voor de buurt en inspraak van bewoners; aspecten die later in de jaren 70 heel gewoon zouden worden en nu weer heel actueel zijn. Dit rapport toont de 64 woningbouwprojecten en belicht de omstandigheden waaronder deze tot stand kwamen.

Post-‘65

Het onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De verkenning heeft tot doel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren over de betekenis van erfgoed uit de periode na 1965 en hoe daarmee om te gaan. Het gaat daarbij om kennisopbouw en -verspreiding, onderzoek naar ‘het veld’, instrumentarium en draagvlak. Een ander belangrijk aspect van de Verkenning is de koppeling met actuele opgaven en ontwikkelingen.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, erfgoeddeskundigen en ontwerpers die meer willen weten over experimentele woningbouw in de jaren 60 en 70.

Colofon

Deze verkenning is uitgevoerd door Bureau MB/a en Urben in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Auteurs: Marcel Barzilay (Bureau MB/a), Ruben Ferwerda (Urben) en Anita Blom (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018