Donderdagavond 25 april verzorgen wij bij ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verdiepende lezingenavond over Experimentele Woningbouw ’68-’80 rondom de tentoonstelling Collective Comeback.

  • Datum: donderdag 25 april 2019
  • Tijd: inloop 19.45 uur / aanvang programma 20.00 uur
  • Locatie: Architectuurcentrum Amsterdam, Prins Hendrikkade 600
  • Prijs: €7,50 Verkrijgbaar via online ticketshop ARCAM

Aankondiging op de website van Arcam

Op donderdag 25 april organiseren we samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verdiepende avond bij de tentoonstelling Collective Comeback waarin de Experimentele woningbouw uit de periode 1968-1980 centraal staat. Met het programma Experimentele woningbouw wilde de rijksoverheid vernieuwing in de woningbouw, met aandacht voor de woonomgeving stimuleren. Ook kwam de bewonersinspraak op gang. Er vinden op de avond twee lezingen plaats en na afloop is er ruimte voor discussie. 

ProgrammaLezing 1: Anita Blom
Anita Blom, projectleider van de Verkenning Post 65 zal ingaan op de betekenis van dit Post 65-erfgoed. En hoe kunnen we dit erfgoed ook toekomstwaarde geven, waarbij niet alleen het waardeoordeel van de deskundigen een rol speelt, maar ook dat van de geïnteresseerde burger en de bewoner? Wat is er nodig aan kennis om herontwikkeling en herbestemming succesvol te maken?

Actuele woningbouwopgave
Het programma Experimentele woningbouw was niet alleen bedoeld voor de uitbreidingswijken, maar ook voor de stadsvernieuwingsgebieden. Projecten als de Kasbah in Hengelo van Piet Blom, de Zonnetrap in Rotterdam van het echtpaar Hartsuyker of het stadsvernieuwingsproject op het Amsterdamse Bickerseiland van Jouke van den Bout en Paul de Ley spreken nog steeds tot de verbeelding. Alle gerealiseerde projecten zijn opnieuw bezocht en op hun kwaliteiten beoordeeld. Hebben de projecten ook nu nog betekenis voor de huidige bewoners en kunnen er voor de actuele woningbouwopgave lessen uitgetrokken worden?

Monumenten van de toekomst?
Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze Verkenning heeft tot doel de minister van OCW te adviseren over de betekenis van de architectuur, stedenbouw en het landschap uit de periode tussen 1965 en 1990 en hoe daar nu mee om te gaan. Hoe wordt dit erfgoed gewaardeerd door burgers en professionals, zijn dit de monumenten van de toekomst en hoe kan deze nalatenschap een rol van betekenis spelen bij actuele en toekomstige opgaven in de ruimtelijke inrichting van Nederland?

Programma

Lezing 1: Anita Blom
Anita Blom, projectleider van de Verkenning Post 65 zal ingaan op de betekenis van dit Post 65-erfgoed. En hoe kunnen we dit erfgoed ook toekomstwaarde geven, waarbij niet alleen het waardeoordeel van de deskundigen een rol speelt, maar ook dat van de geïnteresseerde burger en de bewoner? Wat is er nodig aan kennis om herontwikkeling en herbestemming succesvol te maken?

Lezing 2: Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda
Marcel Barzilay, architect, en Ruben Ferwerda, stedenbouwkundig ontwerper en docent aan Saxion Hogeschool, zijn initiatiefnemers van het onderzoek naar de Experimentele Woningbouw uit de jaren 70. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de thema’s van toen nu weer actueel zijn. Vanuit hun bureau Barzilay+Ferwerda werken ze aan het onderzoeksprogramma Experimentele Woningbouw 68-80 Revisited, aan de hand van casestudies naar exemplarische projecten uit dit stimuleringsprogramma. Samen met stakeholders als gemeenten, corporaties en bewoners kijken ze naar de oorspronkelijke opzet, de transformaties door de tijd en de mogelijke toekomstscenario’s van deze en soortgelijke projecten. Hierbij zijn ze op zoek naar lessen en inspiratie voor de actuele ontwerppraktijk, zowel wat betreft de transformatie- als de nieuwbouwopgave.