Woensdag 31 januari staat Barzilay+Ferwerda | woon+wijkvernieuwers in Pakhuis de Zwijger om een avond over het thema ‘Goed Wonen’ te openen. Een initiatief en op uitnodiging van de Architect NL, naar aanleiding van het essay dat we in het laatst verschenen themanummer over wonen schreven. 

Deze avond staat in het teken van de vraag: “Wanneer is een thuis meer dan een huis?” Marcel Barzilay deelt onze visie hierop, maar ook ideeën, de aanpak en voorbeelden vanuit het programma #ExperimenteleWoningbouw uit de jaren ’70.

“De woningbouwcrisis lossen we niet op met huizen die uit de fabriek komen rollen, hoe duurzaam die soms ook zijn. Want thuis is meer dan een huis. Goed wonen vraagt om een huis dat ruimte biedt aan wat je nodig hebt en meebeweegt als je behoeftes veranderen, maar ook een straat waarin je je buren spreekt en een wijk waar je trots op bent. Hoe kunnen we allemaal in Nederland zo fijn mogelijk wonen? Dit is een maatschappelijk, maar ook een architectonisch vraagstuk. Mogelijke antwoorden zijn te vinden in voorbeelden uit het verleden, slimme plattegronden, trefzekere details en nieuwe gemeenschappelijke woonvormen.” (Pakhuis de Zwijger/De Architect)

Voor meer informatie en reservering van een plek (gratis): https://lnkd.in/ePtHfTg7