We moeten terug naar 2018 toen we door Dick van Gameren, inmiddels Hoogleraar Woningbouw aan de TU Delft, zijn benaderd om vanuit ons onderzoek naar Experimentele Woningbouw ook bij te dragen aan een editie van DASH (Delft Architectural Studies on Housing) dat geheel in het teken staat van Experimentele Woningbouw. We hebben onze medewerking als initiatiefnemers van het onderzoek naar Experimentele Woningbouw natuurlijk toegezegd. Inmiddels is het wachten op het verschijnen van de DASH.

Met de redactie is in 2019 overlegd hoe deze publicatie een goede aanvulling zou kunnen zijn op het boek dat we zelf hebben gepubliceerd. van DASH dat geheel in het teken staat van Experimentele Woningbouw. Zo worden niet enkel Nederlandse voorbeelden uitgelicht, die ook in onze eigen publicatie en studie al aan bod kwamen, maar ook de internationale context en experimenten in het buitenland die wij zelf – door onze strikte afbakening tot geprediceerde Nederlandse experimenten – niet hebben uitgelicht. Omdat het tijdschrift zowel Nederlands- als Engelstalig is, verschijnt hiermee ook onze eerste Engelstalige publicatie rondom ons onderzoeksprogramma.

In augustus ’20 hebben we de laatste hand gelegd aan ons essay dat zal worden opgenomen in de aanstaande editie. Het essay, genaamd ‘Experimentele Woningbouw: het stimuleren van vernieuwing in volkshuisvesting in de jaren ’70 en nu’ beschrijft het programma Experimentele Woningbouw en de waarde daarvan voor nu: in zowel transformatie als in nieuwbouw.

DASH ‘Experimentele Woningbouw’ zal in 2021 verschijnen. Wordt vervolgd..

DASH is een “onafhankelijk peer-reviewed architectuurtijdschrift, uitgegeven door nao010 uitgevers voor de afdeling Architectuur, leerstoel Woningbouw aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft”