In juni 2018 zijn we van start gegaan met de 1e van 4 casestudy’s. Hierin staat project De Nieuwe Weerdjes in Arnhem Centraal (EX 76-258) centraal.

Deze casestudy, in opdracht van- en in samenwerking met gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal, betreft een verdiepend ontwerpend onderzoek het experimentele woningbouwproject De Nieuwe Weerdjes in de zuidelijke binnenstad van Arnhem. Dit stadsvernieuwingsproject wordt gekenmerkt door wonen op een dek boven parkeren en bedrijven. Soortgelijke woondekken zijn later ook elders in Nederland gebouwd. Bij dit complex is momenteel sprake van een urgente verduurzamingsopgave en een ligging te midden van een binnenstedelijke transformatie-opgave.

Er vindt onderzoek plaats naar de oorspronkelijke intenties van het ontwerp en destijds gevonden ontwerpoplossingen, de veranderingen tot heden en huidig gebruik, alsmede ontwikkelscenario’s voor de toekomst.

Lees hier meer over de werkwijze en beschrijving van de casestudy’s

looptijd juni 2018 – januari 2019

opdrachtgevers gemeente Arnhem & woningcorporatie Portaal

met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed