Afgelopen vrijdagmiddag 14 oktober is de manifestatie Ministerie van Maak als onderdeel van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam geopend. 100 ontwerpbureaus laten voor 100 locaties in Nederland voorstellen voor verdichting zien. Zo is onderzocht hoe 1.000.000 woningen in Nederland kunnen worden bijgebouwd en is de grootste maquette van Nederland ooit gemaakt.

Ook Barzilay+Ferwerda heeft een bijdrage geleverd met onze visie op de verdichtingsmogelijkheden van de bloemkoolwijken van Nederland.

Wij hebben een maquette van de grote Apeldoornse woonwijk de Maten ingevuld. In onze visie wordt de wijkvernieuwing die in deze wijken van de grond moet komen, gekoppeld aan deze verdichtingsopgave. En we geloven dat de vergeten woningtypologieën van de Experimentele Woningbouw-programma een oplossing kunnen bieden voor de locaties die geschikt zijn voor verdichting. En dan hebben we het over types als patiowoningen, rug-aan-rug woningen, beneden-boven woningen, woondekken en terrasflats. Ten eerste omdat ze een type woonprogramma toevoegen aan het huidige monotone woningaanbod van eengezinswoningen in de wijk, voor doelgroepen als starters, kleine huishoudens en senioren. Ten tweede omdat de footprint van deze woningen meer geschikt is en ten derde omdat deze woningtypes een voordeur aan de straat hebben en zo leven en sociale veiligheid toevoegen aan het woonerf.

Een toelichting op onze maquette is te zien op https://www.ministerievanmaak.nl/geselecteerde-teams/experimentele-woningbouw-re-imagined

De tentoonstelling is nog te zien tot 13 november 2022 in de Ferro Dome aan de Keileweg 25, Rotterdam.  Meer informatie op www.architecturebiennalerotterdam2022.nl en www.ministerievanmaak.nl