Op woensdag 28 maart heeft Rijksbouwmeester Floris van Alkemade het eerste exemplaar van de publicatie van fase 1 van het onderzoek in ontvangst genomen. Deze publicatie toont een overzicht van de 64 gerealiseerde woningbouwprojecten uit het programma Experimentele Woningbouw (1968-1980) en de omstandigheden waaronder deze tot stand kwamen. Het programma bepleitte vernieuwingen op het gebied van volkshuisvesting en stadsvernieuwing als reactie op de grootschalige, monotone woonwijken uit de late jaren ’60. Thema’s waren: compact bouwen, menging van woningtypen, flexibiliteit, kleinschaligheid, bouwen voor de buurt en inspraak van bewoners. Onderwerpen die ook nu weer actueel zijn.

Het onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65, een onderzoeksprogramma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Klik hieronder voor de digitale versie van de publicatie:

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren