Deze week is Barzilay+Ferwerda aan de slag gegaan met de maquette voor het Ministerie van Maak. Ter gelegenheid van de IABR in Rotterdam zijn 100 bureaus in Nederland uitgenodigd om ontwerpvoorstellen te presenteren in een maquette hoe 10.000 woningen toe kunnen worden gevoegd op 100 verschillende locaties door heel Nederland. Zo wordt onderzocht hoe 1.000.000 woningen in Nederland kunnen worden bijgebouwd en ontstaat de grootste maquette van Nederland ooit. 

Wij hebben als zoeklocatie de grote bloemkoolwijk van Apeldoorn de Maten gekregen. In onze visie wordt de wijkvernieuwing die in deze wijken van de grond moet komen, gekoppeld aan deze verdichtingsopgave. En we geloven dat de vergeten woningtypologie├źn van de Experimentele Woningbouw-programma een oplossing kunnen bieden voor de locaties die geschikt zijn voor verdichting. En dan hebben we het over types als patiowoningen, rug-aan-rug woningen, beneden-boven woningen, woondekken en terrasflats. Ten eerste omdat ze een type woonprogramma toevoegen aan het huidige monotone woningaanbod van eengezinswoningen in de wijk, voor doelgroepen als starters, kleine huishoudens en senioren. Ten tweede omdat de footprint van deze woningen meer geschikt is en ten derde omdat deze woningtypes een voordeur aan de straat hebben en zo leven en sociale veiligheid toevoegen aan het woonerf.

Deze week zijn we begonnen met het ontwerpen en schetsen aan De Maten en aan het nadenken over hoe we ons verhaal in een maquette willen vertalen.